If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Skriv et spørgsmål ud fra en divisionsopgave

Darryl brugte 24 1/4 time på at skrive et kapitel i en bog. Vi skal se på situationer, der svarer til at dividere 24 1/4 med 3/4. Et eksempel er antallet af dage, hvor der bruges 45 minutter til at skrive, hvorefter tiden brugt på at illustrere manuskriptet udregnes, når der bruges 3/4 så lang tid. Vi skal tænke kreativt. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi får at vide, at Darryl bruger 24 1/4 time på at skrive et kapitel i en roman. Dernæst bliver vi spurgt, i denne sammenhæng, hvad kan 24 1/4 divideret med 3/4 repræsentere? Med andre ord, de vil have os til at være en smule kreative med hvad division med en brøk kan svare til i en givet situation. Så først, sæt videoen på pause og se hvad du selv kan finde frem til. En ting jeg kan forestille mig, hvis jeg har 24 1/4 time, som opdeles i bider på 3/4 time, her bruger vi enheden timer, hvor mange bider har jeg så? Hvis han brugte 45 minutter, som er det samme som 3/4 timer, hver dag på at skrive, hvor mange dage tog det ham så? Dernæst kan du udregne 24 1/4 divideret med 3/4. Vi har lært, hvordan vi udregner dette i andre videoer. Så det er en situation, der passer. Man kan også lave en form for sammenligning. Man kan sige 24 1/4 er 3/4 af den tid, han brugte på noget andet. (Jeg laver en linje her i en anden farve, for at det skal være helt tydeligt, at det er en anden sammenhæng.) En anden situation kan være, at han brugte 3/4 så længe på at skrive som på at illustrere kapitlet. Så spørgsmålet er, hvor lang tid brugte han på at illustrere? Jeg syntes du skal tænke lidt over den? Det her spørgsmål tager en smule længere, for min hjerne at finde ud af. Hvis du dividerer med en brøk, der er mindre end 1, så får du et større tal, end det du startede med. Man kan sige, tid brugt på at illustrere gange 3/4 er lig tid brugt på at skrive. Da vi skrev, han brugte 3/4 gange så lang tid på at skrive som på at illustrere, så tid på illustration gange 3/4 er lig med tid på at skrive, altså 24 1/4, så når noget gange 3/4 er lig med 24 1/4 så er 24 1/4 divideret med 3/4 lig med tid brugt på at illustrere. Det er to situationer jeg kan tænke på der giver mening i denne sammenhæng. Kan du finde nogle andre?