Review the basics of exponents and try some practice problems. 

Eksponenter og grundtal

Sådan ser en eksponent og et grundtal ud:
43\blueD4^\goldD3
Det lille tal skrevet øverst til højre for et tal kaldes en eksponent\goldD{\text{eksponent}}. Tallet nedenunder eksponenten kaldes grundtallet\blueD{\text{grundtallet}}. I dette eksempel, er grundtallet 4\blueD4 og eksponenten er 3\goldD3.
Vil du vide mere om eksponenter? Tjek denne video.

Udregning af potenstal

En eksponent fortæller os, hvor mange gange grundtallet skal ganges med sig selv.
43\blueD4^\goldD3 betyder, at vi skal gange grundtallet 4\blueD4 med sig selv 3\goldD3 gange:
43=4×4×443=64\begin{aligned} \blueD4^\goldD3 &=\blueD4 \times \blueD4 \times \blueD4 \\\\ \phantom{\blueD4^\goldD3}&= 64 \end{aligned}

Hvad hvis eksponenten er nul?

Alle grundtal med en eksponent på nul giver 11.
Eksempelvis, 70=17^0=1.
Se denne video for at se hvorfor.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Udregn.
92=9^2=
  • Dit svar bør være
  • et heltal, som 66
  • en forkortet, ægte brøk, som eksempelvis 3/53/5
  • en forkortet, uægte brøk, som eksempelvis 7/47/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/41\ 3/4
  • et præcist decimaltal, som eksempelvis 0.750.75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi12\ \text{pi} eller 2/3 pi2/3\ \text{pi}

Vil du løse flere opgaver som denne? Tjek denne øvelse.