If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Division af et helt tal med en brøk

Ved division af et helt tal med en brøk ganges the hele tal med den reciprokke til brøken. For eksempel, når 4 divideres med 2/3, så ganges 4 med 3/2 og man får resultatet 12/2, altså 6. Denne metode viser, hvor mange gange brøken kan være i det hele tal.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Lad os se, om vi kan finde ud af, hvad 4 divideret med 2/3 er, og som altid, sæt videon på pause, og se om du kan løse opgaven. En måde at løse opgaven på, er at vide, at det er det samme som 4 gange det reciprokke af 2/3. Hvilket er 4 gange 3/2. Og hvad er det så lig med? Sæt igen videoen på pause, hvis du har lyst. Vi kan skrive 4 som brøken 4/1, så 4/1 gange 3/2. Vi har ganget brøker sammen før. Det gøres ved at gange tællerne sammen. 4 gange 3 er lig med 12. og du ganger nævnerne sammen. 1 gange 2 er lig med 2. 12/2, som er det samme som 6. Det svarer til 12 divideret med 2. Men mere vigtigt, hvorfor giver det mening? Som sagt division med noget er det samme som at gange med det reciprokke. Lad os se nærmere på det, ved at tegne 4 hele ...i den samme røde farve... Det her er 1 hel 2 hele 3 hele og 4 hele. Nu har jeg 4 hele. Lad os dele dem op i grupper, der hver er 2/3 af en hel. Lad mig først dele det hele op i tredjedele. Her er de hele opdelt i tredjedele. Hver gruppe skal have en forskellig farve. Her er en gruppe, der svarer til 2/3. Her er en anden gruppe, der svarer til 2/3. Her er endnu en gruppe, der svarer til 2/3. Og her er endnu en gruppe, der svarer til 2/3. Her er endnu en gruppe, der svarer til 2/3. Sidst men ikke mindst, så har jeg 2/3 mere. Hvor mange grupper på 2/3 er der? Jeg har 1, og her 2, og jeg har 3 og 4, og disse giver den femte gruppe, der er 2/3 af en hel. og til sidst har jeg 6. Jeg har 6 grupper. Jeg kan dele 4 hele i 6 lige grupper, der hver er 2/3 af en hel. Så 4 delt i grupper på 2/3 af en hel giver 6 grupper.