If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Aflæsning af boksplots

Problem

Boksplottet repræsenterer et observationssæt over det gennemsnitlige regnfald i flere byer.
Et boksplot. Den vandrette akse er mærket månedlige regnfald i centimeter og har markeringer for hver 1 halv. Hver anden markering fra 3 til 8 er mærket. Den venstre hale går fra 3,5 til 5,5. Kassen går fra 5,5 til 7 med medianen på 6. Den højre hale går fra 7 til 7,5.
Bestem den interkvartile variationsbredde (middelspredningen) i det viste observationssæt.
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, space, c, m, end text
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?