If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Aflæsning af boksplots

Problem

Boksplottet repræsenterer et observationssæt over det gennemsnitlige regnfald i flere byer.
Et boksplot. Den vandrette akse er mærket månedlige regnfald i centimeter og har markeringer for hver 1 halv. Hver anden markering fra 3 til 8 er mærket. Den venstre hale går fra 3,5 til 5,5. Kassen går fra 5,5 til 7 med medianen på 6. Den højre hale går fra 7 til 7,5.
Bestem den interkvartile variationsbredde (middelspredningen) i det viste observationssæt.
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
 cm
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?