If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Aflæsning af boksplots

Et boksplot viser, hvordan observationer er fordelt i et observationssæt. "Antennerne" er de to streger i hver ende af boksplottet, og de viser mindsteværdien og størsteværdien. Selve "kassen" viser nedre kvartil (1. kvartil), medianen (2. kvartil) og øvre kvartil (3. kvartil). Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift