If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Interkvartil variationsbredde

Interkvartil variationsbredde (middelspredning)

Den interkvartile variationsbredde svarer til spredningen på de midterste 50, percent af observationerne i et observationssæt.
Det svarer til afstanden mellem første kvartil left parenthesis, start text, K, end text, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis og tredje kvartil left parenthesis, start text, K, end text, start subscript, 3, end subscript, right parenthesis.
start text, I, n, t, e, r, k, v, a, r, t, i, l, e, space, v, a, r, i, a, t, i, o, n, s, b, r, e, d, d, e, end text, equals, start text, K, end text, start subscript, 3, end subscript, minus, start text, K, end text, start subscript, 1, end subscript
Sådan beregnes den interkvartile variationsbredde:
Trin 1: Først sorteres observationssættet fra mindste til største.
Trin 2: Find medianen. Hvis der er et ulige antal observationer, så er medianen værdien af tallet i midten. Hvis der er et lige antal observationer, så er medianen gennemsnittet af de to midterste værdier.
Trin 3: Find den første kvartil left parenthesis, start text, K, end text, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis. Første kvartil svarer til medianen af de observationer, der ligger til venstre for medianen af hele observationssættet.
Trin 4: Find den tredje kvartil left parenthesis, start text, K, end text, start subscript, 3, end subscript, right parenthesis. Tredje kvartil svarer til medianen af de observationer, der ligger til højre for medianen af hele observationssættet.
Trin 5: Udregn den interkvartile variationsbredde ved at trække første kvartil fra tredje kvartil: start text, K, end text, start subscript, 3, end subscript, minus, start text, K, end text, start subscript, 1, end subscript.

Eksempel

Antal point danske stile i Flemmings klasse scorede på en skala op til 6 point.
Bestem den interkvartile variationsbredde:
1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 6
Trin 1: Observationssættet er allerede sorteret.
Trin 2: Find medianen. Der er 9 observationer, så medianen er værdien af tallet i midten.
1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 6
Medianen er 4.
Trin 3: Find start text, K, end text, start subscript, 1, end subscript, som er medianen af de observationer, der ligger til venstre for medianen.
Der er et lige antal observationer til venstre for medianen. Derfor skal vi beregne gennemsnittet af de to værdier i midten.
1, 3, 3, 3
start text, K, end text, start subscript, 1, end subscript, equals, start fraction, 3, plus, 3, divided by, 2, end fraction, equals, 3
Den første kvartil er 3.
Trin 4: Find start text, K, end text, start subscript, 3, end subscript, som er medianen af de observationer, der ligger til højre for medianen.
Der er et lige antal observationer til venstre for medianen. Derfor skal vi beregne gennemsnittet af de to værdier i midten.
4, 4, 6, 6
start text, K, end text, start subscript, 3, end subscript, equals, start fraction, 4, plus, 6, divided by, 2, end fraction, equals, 5
Den tredje kvartil er 5.
Trin 5: Udregn den interkvartile variationsbredde.
Interkvartile variationsbredde=K3K1=53=2\begin{aligned} \text{Interkvartile variationsbredde} &= \text{K}_3-\text{K}_1 \\ \\ &= 5-3 \\ \\ &= 2 \end{aligned}
Den interkvatile variationsbredde er 2 point.
Hvis du vil lære mere om udregning af interkvartile variationsbredde, så tjek denne video.

Øvelsesopgave

Observationssættet nedenfor viser, hvor mange klasser hver lærer på Lillerøds skole underviser.
Sæt observationssættet i rækkefølge fra mindste til største.
Find den interkvartile variationsbredde af observationssættet.
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
klasser

Vil du øve flere opgaver som disse? Tjek denne øvelse om interkvartil variationsbredde (middelspredning).