If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Interkvartil variationsbredde (middelspredning)

Problem

Prikdiagrammet viser, hvor mange jokere der er i hvert af Malenes sæt spillekort.
Et prikdiagram med den vandrette akse antallet af jokere. Aksen har markeringer for hver 1 fra 0 til 4. Der er 3 prikker over 0. Der er 1 prik over 1. Der er 5 prikker over 2. Der er 1 prik over 3. Der er 1 prik over 4.
Bestem den interkvartile variationsbredde (middelspredningen) i det viste observationssæt.
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
jokere
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?