If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Introduktion til statistik: gennemsnit, median og typetal

Gennemsnittet (middeltallet) af et observationssæt udregnes ved at lægge alle observationerne sammen og til sidst dividere med antallet af observationer. Medianen er den midterste observation, når observationssættet er sorteret. Typetallet er den observation, som forekommer flest gange. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift