If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Variabler, udtryk og ligninger

I algebra bruger vi variabler som x, y og z til at repræsentere ukendte værdier. Udtryk er kombinationer af variabler og tal, mens ligninger sætter to udtryk lig hinanden. Variabler kan antage forskellige værdier afhængigt af sammenhængen, og vi kan udregne udtryk ved at indsætte værdier i stedet for variablerne. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift