If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Ligninger i ét trin med multiplikation

Husk, at alt vi gør på den ene side, skal vi gøre på den anden side også. Vil du gange eller dividere begge sider for at slippe af med brøken x/a? Lad os gøre det sammen. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Video udskrift

Løs for x og kontrollér, om løsningen er korrekt. Der står, at x divideret med 3 er lig med 14. At løse for x betyder, at vi skal regne ud, hvad variablen x skal være lig med. Vi skal isolere x på venstre side af ligningen. x står allerede på venstre side. x divideret med 3 er lig med 14. Vi kan også skrive det som 1/3 x er lig med 14, fordi 1/3 gange x er det samme som x over 3. Det er helt det samme. Hvordan kan vi isolere x på venstre side? Det 2 udtryk her er helt ens. Vi skal finde en måde, så vi kun har et 1-tal foran x. 1x er det samme som x. Lige nu er det x divideret med 3, så hvis vi ganger begge sider af ligningen med 3, er x isoleret. Grunden til at det virker er, at hvis vi ganger med 3 og dividerer med 3, svarer det til at gange eller dividere med 1. 3-tallene går ud med hinanden. Men husk, hvis vi gør noget på venstre side, skal vi også at gøre det på højre side. Lad os regne begge ligninger samtidig for at vise, at de er helt ens. Hvad får vi på venstre side? 3 gange x divideret med 3 er det samme som 1 gange x. Vi får altså kun x på venstre side. Nu til højre side. Hvad er 14 gange 3? 3 gange 10 er 30, og 3 gange 4 er 12, så det giver 42. Vi får x er lig med 42. Vi skal gerne få det samme i ligningen til højre. 3 gange 1/3 er 1. Vi får 1x er lig med 14 gange 3, som vi lige har regnet ud er 42. Lad os kontrollere, om svaret er korrekt. Lad os indsætte 42 i den oprindelige ligning. Vi har 42 i stedet for x. Det er over 3, og det er lig med 14. Hvad er 42 divideret med 3? Vi skal udregne 42 divideret med 3. Vi skriver det op og udregner det systematisk. Det er kun en lille udregning. 3 op i 4. 3 går 1 gang op i 4. 1 gange 3 er 3. 4 minus 3 er 1. Flyt de 2 ned. 3 går op i 12 4 gange. 3 går op i 42 14 gange. Det giver 14, og det hele stemmer. Vi er færdige.