If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Find fejl i ligninger

Få en dybere forståelse af at løse ligninger ved at kigge på både et rigtigt og et forkert eksempel.
Når vi løser ligninger i ét trin, handler det om at bruge omvendte regneoperationer for at isolere den ubekendte. Svar på spørgsmålene nedenunder for at se, om du har forstået fremgangsmåden.

Camilla løste denne ligning start text, start color #1fab54, k, o, r, r, e, k, t, end color #1fab54, end text:

Find værdien af x:
3x=123x3=123x=4\qquad\begin{aligned} 3x&=12\\\\ \\ \dfrac{3x}3&=\dfrac{12}3&\\\\ \\ x&=4&\\\\ \end{aligned}
Hvorfor kunne Camilla ikke bare trække 3 fra for at isolere x?
Vælg 1 svar:

Brian løste denne ligning start text, start color #e84d39, f, o, r, k, e, r, t, end color #e84d39, end text:

Find værdien af n:
n+4=5n+4+4=5+4n=9\qquad\begin{aligned} n+4&=5\\\\ \\ n+4+4&=5 +4&\\\\ \\ n&=9&\\\\ \end{aligned}
Hvad gjorde Brian forkert?
Vælg 1 svar:

Prøv at løse en opgave selv

Find værdien af k:
k, plus, 4, comma, 2, equals, 5, comma, 9
k, equals
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.