If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Opstilling af simple udtryk med variable

Lær at skrive udtryk for sætninger som "3 mere end x."

Hvorfor bruger vi matematik, hvis vi kan beskrive ting med ord?

Algebraiske udtryk (udtryk hvor der indgår variable) er nyttige, fordi vi kan opstille et udtryk for noget, som gælder for alle værdier af en variabel.
Nogle gange beskriver vi ting med ord i matematik. For eksempel kan sætningen
"to mere end fem"
skrives med udtrykket
5+2.
På samme måde, når vi beskriver noget med ord, som inkluderer en variabel, beskriver vi et algebraisk udtryk.
For eksempel kan sætningen
"tre mere end x"
skrives som et algebraisk udtryk
x+3.
Men hvorfor? Hvorfor bruge matematik, hvis vi kan beskrive ting med ord? En af grundene er, at matematik er mere præcist og lettere at have med at gøre end ord. Det vil du opdage, når vi bevægere os længere og længere ind i algebraens verden.

Forskellige ord for addition, substraktion, multiplikation og division

Her er en tabel, som viser sammenhængen mellem ord, du kan støde på i en opgave, og hvilken matematisk operation der er tale om:
OperationOrdEksempel på algebraisk udtryk
Additionplus, lægge til, addere, sum, mere end, øges medx+3
Subtraktionminus, trække fra, subtrahere, differens, mindre end, mindskes medp6
Multiplikationgange, multiplicere, produkt8k
Divisiondividere, dele, kvotienta:9
For eksempel fortæller ordet "produkt" os, at vi skal bruge multiplikation, så sætningen
"produktet af otte og k"
kan skrives som
8k.

Lad os se på et lidt mere udfordrende udtryk

Skriv et algebraisk udtryk for "m mindskes med syv".
Ordet "mindskes" fortæller os, at vi har med subtraktion at gøre.
Så det algebraiske udtryk er m7.

Lad os prøve nogle træningsopgaver!

Spørgsmål 1
Skriv et algebraisk udtryk for "y mere end syv".

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.