If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Tekstopgaver med udregning af udtryk med variable

Du skal muligvis bruge: Lommeregner

Problem

En kasse med længden ell, bredden b og højden h har et rumfang på ell, b, h.
Hvad er rumfanget af en kasse, som har en grundflade på 5, start text, space, m, end text gange 3, start text, space, m, end text og en højde på 4, start text, space, m, end text?
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
  • en ægte brøk, som eksempelvis 1, slash, 2 eller 6, slash, 10
  • en uægte brøk, som eksempelvis 10, slash, 7 eller 14, slash, 8
  • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
start text, space, m, end text, cubed
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?