If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Egenskaber for addition

Udforsk den kommutative og associative lov for addition samt 0's egenskab.
I denne artikel skal vi kigge nærmere på tre egenskaber for addition. Her er en hurtig opsamling af dem:
Kommutativ lov for addition: Hvis vi ændrer rækkefølgen af addenderne - tallene som bliver lagt sammen - ændrer vi ikke på summen. For eksempel: 4, plus, 2, equals, 2, plus, 4.
Associativ lov for addition: Hvis man lægger tre eller flere tal sammen, betyder det ikke noget, hvordan man grupperer tallene. For eksempel: left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis, plus, 4, equals, 2, plus, left parenthesis, 3, plus, 4, right parenthesis.
Addition med 0: Hvis man lægger 0 til et tal, får man tallet selv. For eksempel: 0, plus, 4, equals, 4.

Kommutativ lov for addition

Den kommutative lov siger, at hvis vi ændrer rækkefølgen af addenderne , ændrer vi ikke på summen. Her er et eksempel:
4, plus, 2, equals, 2, plus, 4
Bemærk, at begge summer er 6, selvom rækkefølgen er byttet rundt.
Her er et andet eksempel med flere addender:
1, plus, 2, plus, 3, plus, 4, equals, 4, plus, 3, plus, 2, plus, 1
Hvilket af disse er et eksempel på den kommutative lov for addition?
Vælg 1 svar:

Associativ lov for addition

Den associative lov for addition siger, at hvis vi ændrer grupperingen af addenderne, ændrer vi ikke på summen. Her er et eksempel:
start color #11accd, left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis, plus, 4, end color #11accd, equals, start color #e07d10, 2, plus, left parenthesis, 3, plus, 4, right parenthesis, end color #e07d10
Husk at en parentes betyder, at vi skal udregne det, der står inde i den, først. Sådan her udregner vi venstre side:
empty space, start color #11accd, left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis, plus, 4, end color #11accd
equals, 5, plus, 4
equals, 9
Og sådan her udregner vi højre side:
empty space, start color #e07d10, 2, plus, left parenthesis, 3, plus, 4, right parenthesis, end color #e07d10
equals, 2, plus, 7
equals, 9
Læg mærke til at begge giver summen 9, selvom vi på venstre side udregnede 2 plus 3 først, og vi på højre side udregnede 3 plus 4 først.
Hvilket af disse er et eksempel på den associative lov for addition?
Vælg 1 svar:

Addition med 0

Når man lægger 0 til et tal, får man tallet selv. Her er et eksempel:
0, plus, 4, equals, 4
Det giver ganske god mening, da 0 er "ingenting", så hvis vi lægger 0 til 4, lægger vi ingenting til 4!
Den kommutative lov for addition siger, at det er ligegyldigt, om 0 står foran eller efter tallet, det skal lægges til. Her er et eksempel, hvor 0 står efter tallet:
6, plus, 0, equals, 6
Hvilket af disse er et eksempel på addition med 0?
Vælg 1 svar: