If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Egenskaber for addition

Udforsk den kommutative og associative lov for addition samt 0's egenskab.
I denne artikel skal vi kigge nærmere på tre egenskaber for addition. Her er en hurtig opsamling af dem:
Kommutativ lov for addition: Hvis vi ændrer rækkefølgen af addenderne - tallene som bliver lagt sammen - ændrer vi ikke på summen. For eksempel: 4+2=2+4.
Associativ lov for addition: Hvis man lægger tre eller flere tal sammen, betyder det ikke noget, hvordan man grupperer tallene. For eksempel: (2+3)+4=2+(3+4).
Addition med 0: Hvis man lægger 0 til et tal, får man tallet selv. For eksempel: 0+4=4.

Kommutativ lov for addition

Den kommutative lov siger, at hvis vi ændrer rækkefølgen af addenderne, ændrer vi ikke på summen. Her er et eksempel:
4+2=2+4
Bemærk, at begge summer er 6, selvom rækkefølgen er byttet rundt.
Her er et andet eksempel med flere addender:
1+2+3+4=4+3+2+1
Hvilket af disse er et eksempel på den kommutative lov for addition?
Vælg 1 svar:

Associativ lov for addition

Den associative lov for addition siger, at hvis vi ændrer grupperingen af addenderne, ændrer vi ikke på summen. Her er et eksempel:
(2+3)+4=2+(3+4)
Husk at en parentes betyder, at vi skal udregne det, der står inde i den, først. Sådan her udregner vi venstre side:
=(2+3)+4
=5+4
=9
Og sådan her udregner vi højre side:
=2+(3+4)
=2+7
=9
Læg mærke til at begge giver summen 9, selvom vi på venstre side udregnede 2 plus 3 først, og vi på højre side udregnede 3 plus 4 først.
Hvilket af disse er et eksempel på den associative lov for addition?
Vælg 1 svar:

Addition med 0

Når man lægger 0 til et tal, får man tallet selv. Her er et eksempel:
0+4=4
Det giver ganske god mening, da 0 er "ingenting", så hvis vi lægger 0 til 4, lægger vi ingenting til 4!
Den kommutative lov for addition siger, at det er ligegyldigt, om 0 står foran eller efter tallet, det skal lægges til. Her er et eksempel, hvor 0 står efter tallet:
6+0=6
Hvilket af disse er et eksempel på addition med 0?
Vælg 1 svar:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.