If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Egenskaber for multiplikation

Udforsk den kommutative og associative lov for multiplikation samt 0's egenskab.
I denne artikel skal vi kigge nærmere på tre egenskaber for multiplikation. Her er en hurtig opsamling af dem:
Kommutativ lov for multiplikation: Hvis vi ændrer rækkefølgen af faktorerne, ændrer vi ikke på produktet. For eksempel: 4, dot, 3, equals, 3, dot, 4.
Associativ lov for multiplikation: Hvis vi ændrer grupperingen af faktorerne, ændrer vi ikke på produktet. For eksempel: left parenthesis, 2, dot, 3, right parenthesis, dot, 4, equals, 2, dot, left parenthesis, 3, dot, 4, right parenthesis.
Multiplikation med 1: Produktet af 1 og et tal giver tallet selv. For eksempel: 7, dot, 1, equals, 7.

Kommutativ lov for multiplikation

Den kommutative lov siger, at hvis vi ændrer rækkefølgen af faktorerne, ændrer vi ikke på produktet. Her er et eksempel:
4, dot, 3, equals, 3, dot, 4
Læg mærke til, at begge giver produktet 12, selvom vi ændrede rækkefølgen af faktorerne.
Her er et eksempel med flere faktorer:
1, dot, 2, dot, 3, dot, 4, equals, 4, dot, 3, dot, 2, dot, 1
Bemærk, at begge giver produktet 24.
Hvilket af disse er et eksempel på den kommutative lov for multiplikation?
Vælg 1 svar:

Associativ lov for multiplikation

Den associative lov for multiplikation siger, at hvis vi ændrer grupperingen af faktorerne, ændrer vi ikke på produktet. Her er et eksempel:
start color #11accd, left parenthesis, 2, dot, 3, right parenthesis, dot, 4, end color #11accd, equals, start color #e07d10, 2, dot, left parenthesis, 3, dot, 4, right parenthesis, end color #e07d10
Husk at en parentes betyder, at vi skal udregne det, der står inde i den, først. Sådan her udregner vi venstre side:
empty space, start color #11accd, left parenthesis, 2, dot, 3, right parenthesis, dot, 4, end color #11accd
equals, 6, dot, 4
equals, 24
Og sådan her udregner vi højre side:
empty space, start color #e07d10, 2, dot, left parenthesis, 3, dot, 4, right parenthesis, end color #e07d10
equals, 2, dot, 12
equals, 24
Læg mærke til, at begge sider giver produktet 24, selvom vi gangede 2 og 3 først på venstre side, og vi gangede 3 og 4 først på højre side.
Hvilket af disse er et eksempel på den associative lov for multiplikation?
Vælg 1 svar:

Multiplikation med 1

Når vi ganger et tal med 1, får vi tallet selv. Her er et eksempel:
7, dot, 1, equals, 7
Den kommutative lov for multiplikation siger, at det er ligegyldigt, om 1 står før eller efter tallet, som det bliver ganget med. Her er et eksempel, hvor 1 står før tallet:
1, dot, 6, equals, 6
Hvilket af disse er et eksempel på multiplikation af med 1?
Vælg 1 svar: