If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Udregning af udtryk med 2 variable: brøker og decimaltal

Vi har allerede udregnet udtryk med to variable. Nu skal vi prøve med brøker og decimaltal.
Khan Academy video wrapper
Evaluating expressions with two variables: fractions & decimalsSe videoens afskrift

Lad os kigge på et andet eksempel.

Udregn 13a112b når a=12 og b=6.
=13a112b=13121126        Erstat a med 12 og b med 6.=413=0

Lad os øve os

Opgave 1
Udregn 32y3+53z når y=4 og z=3.
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Vil du deltage i samtalen?

Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.