If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af potenser

Gennemgå det grundlæggende omkring potenser og løs nogle opgaver 

Eksponenter og grundtal

Sådan ser en eksponent og et grundtal ud:
43
Det lille tal skrevet øverst til højre for et tal kaldes en eksponent. Tallet nedenunder eksponenten kaldes grundtallet (eller basen). I dette eksempel, er grundtallet 4 og eksponenten er 3. Tilsammen kaldes de en potens.
Vil du lære mere om potenser? Tjek denne video.

Udregning af potenser

En eksponent fortæller os, hvor mange gange grundtallet skal ganges med sig selv.
43 betyder, at vi skal gange grundtallet 4 med sig selv 3 gange:
43=44443=64

Hvad hvis eksponenten er nul?

Alle grundtal med en eksponent på nul giver 1.
Eksempelvis, 70=1.
Se denne video for at se hvorfor.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Udregn
92=
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Vil du løse flere opgaver som denne? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.