If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Figurer

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære om figurer.

Hvad er areal og hvorfor skal vi lære om det?

Et areal er den plads eller område som en flad figur dækker. Vi kan måle areal i kvadratenheder som kvadratcentimeter og kvadratmeter. Hvis vi kender arealet af en figur, så ved vi også, hvor meget materiale der skal bruges til at dække den til, eller hvor meget plads vi har tilbage, eller vi kan sammenligne størrelsen af to forskellige figurer.
Hvis vi skal male en væg, så skal vi kende væggens areal, så vi køber maling nok. Hvis vi skal lave et kluddetæppe, så skal vi kende arealet af hvert stykke stof, inden vi starter, så der er nok af hver farve. Hvis vi vil finde ud af, hvilket tæppe der er størst, så kan vi sammenligne tæppernes arealer.

Hvordan finder man arealet af et parallelogram?

Et parallelogram er en figur med fire sider, hvor de modsatte sider er parallelle og lige lange. For at bestemme arealet af et parallelogram, skal vi kende grundlinjen og højden. Grundlinjen er en af siderne og højden er den vinkelrette afstand fra grundlinjen til den modsatte side. Arealet et parallelogram er produktet af grundlinjen og højden, altså A=bh.
Hvis et parallelogram har en grundlinje, der er 12 cm, og en højde, der er 9 cm, så er arealet A=129=108 kvadratcentimeter.

Hvordan finder man arealet af en trekant?

En trekant er en figur med tre sider med tre vinkler. En trekant er også et halvt parallelogram.
For at bestemme arealet af en trekant, skal vi kende grundlinjen og højden. Grundlinjen er en af siderne og højden er den vinkelrette afstand fra grundlinjen til den modstående vinkel. Da en trekant er et halvt parallelogram, så er arealet af en trekant det halve af et parallelograms areal. Arealet af en trekant er 12 gange produktet af grundlinjen og højden, altså A=12bh.
Hvis en trekant har en grundlinje, der er 10cm, og en højde, der er 8 cm, så er arealet A=12108=40 kvadratcentimeter.

Hvordan finder man arealet af en sammensat figur?

En sammensat figur er en figur, der er lavet af to eller flere simple figurer, som rektangler, trekanter, cirkler eller andre polygoner. Når vi skal bestemme arealet af en sammensat figur, så kan vi bruge en af følgende strategier:
  • Opdel den sammensatte figur i mindre figurer, som vi kan bestemme arealene af, og derefter lægge arealerne af disse mindre figurer sammen.
  • Fjerne dele fra en større figur, som indeholder den sammensatte figur.
  • Bruge en formel eller regneregel, der passer til den sammensatte figur - hvis der er en.
Lad os finde arealet af nedenstående sammensatte figur:
En fem-sidet figur sammensat af et rektangel og en trekant. Sidelængderne er med uret mærket 6, 12, 15, 18. Den sidste side er umærket. Vinklen mellem siderne mærket 6 og 12 er ret. Vinklen mellem siderne mærket 12 og 15 er ret. Vinklen mellem siderne mærket 15 og 18 er ret.
Vi kan opdele figuren i et rektangel og en trekant:
En figur sammensat af et rektangel og en retvinklet trekant. Rektanglen har siderne mærket 12 og 15. Trekanten har de to kateter mærket 6 og 9.
Rektanglets areal er A=1512=180 kvadratenheder. Trekantens areal er A=1296=27 kvadratenheder. Den sammensatte figurs areal er A=180+27=207 kvadratenheder.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.