If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Eksempel på omskrivning af procent til decimaltal og brøk

Omskrivning af procentdele til decimaltal og brøkdele er en grundlæggende færdighed i matematik. Når du skal omskrive 18% til et decimaltal, så dividerer du med 100, hvilket giver 0,18. Du kan skrive dette som en reduceret brøk ved at finde den største fælles faktor, her 2, og dividere både tæller og nævner med denne faktor, hvilket giver 9/50. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift