If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af koordinatsystemets dele

Gennemgå delene i et koordinatsystem og løs nogle opgaver.

Akser

Et koordinatsystem har en vandret akse, som vi kalder x-aksen og en lodret akse, som vi kalder y-aksen.

Origo

x-aksen og y-aksen skærer hinanden i origo (også kaldet nulpunktet). Origo findes i koordinatsættet (0,0).

Kvadranter

Koordinatsystemet er opdelt i fire kvadranter (adskilt af akserne). Første kvadrant er området øverst til højre, hvor alle koordinater er positive. Anden kvadrant er området øverst til venstre. Tredje kvadrant er området nederst til venstre. Fjerde kvadrant er området nederst til højre.
Vil du lære mere om koordinatsystemet? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Hvor ligger punktet A i koordinatsystemet?
Vælg 1 svar:

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.