If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Kvadranter i koordinatsystemet

Problem

Punkt E har en x-koordinat, der ikke er 0 og en y-koordinat, der er negativ.
Et koordinatsystem. Den vandrette akse er mærket x. Den lodrette akse er mærket y. De to akser skærer hinanden så der dannes 4 kvadranter. Første kvadrant ligger øverst til højre. Anden kvadrant ligger øverst til venstre. Tredje kvadrant ligger nederst til venstre. Fjerde kvadrant ligger nederst til højre.
Hvor i koordinatsystemet kan punkt E ligge?
Vælg 2 svar: