If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Eksempler på punkter og kvadranter

Når du afbilder punkter i et koordinatsystem, så flytter du dig langs x- og y-akserne. Positive x-værdier betyder mod højre og negative x-værdier betyder mod venstre. Positive y-værdier betyder opad og negative y-værdier betyder nedad. Da koordinatsystemet er opdelt i fire kvadranter er det nemt at finde rundt og afsætte punkter. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift