If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Kvadranter i koordinatsystemet

Koordinatsystem kan opdeles i fire dele, kaldet kvadranter. Den første kvadrant har positive x- og y-værdier. Den anden kvadrant har negative x-værdier og positive y-værdier. Den tredje kvadrant har både negative x- og y-værdier og den fjerde kvadrant har positive x-værdier og negative y-værdier. Dermed kan du vide at punktet (-7,7) ligger i den anden kvadrant. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift