If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Eksempel på tegning af en firkant i koordinatsystemet

Vi tegner en firkant i koordinatsystemet ved at bruge koordinaterne til hjørnerne. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

. Brug linjestykkerne nedenfor til at danne en firkant, altså en firesidet figur, med vinkelspidser i følgende punkter. Vi får opgivet 4 koordinater. Det er stederne, hvor firkantens sider krydser hinanden. Første punkt er 0 komma 9. x-koordinaten er 0. Her er 0. y-koordinaten er 9. Der skal altså være en vinkelspids her. Næste punkt er i 0 komma minus 7. . Lad os gøre noget her. Vi kan altid ændre det senere. Næste punkt er 8 komma minus 7. 8 komma minus 7 er her. Det her er nok højre hjørne. 8 komma minus 7. Til sidst er det 8 komma 0. . 8 komma 0 er her. Nu har vi et punkt på hver vinkelspids. Nu skal vi forbinde de her 2, og så har vi en firesidet figur. Vi trækker den her herover. Den her op og den her ned. Sådan. Nu har vi vores firkant. .