If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Mere om multiplikation og division

Her gennemgås ofte stille spørgsmål om multiplikation og division.

Hvad betyder bogstaver i udtryk og ligninger med multiplikation og division?

Bogstaverne er variable - de er et symbol for en værdi.

Hvad er den associative lov for multiplikation?

Den associative lov for multiplikation betyder, når vi ganger tre eller flere tal sammen, så kan vi gruppere dem som vi vil, og stadig få det samme resultat. For eksempel, left parenthesis, 2, dot, 3, right parenthesis, dot, 4 er det samme som 2, dot, left parenthesis, 3, dot, 4, right parenthesis.

Hvorfor er det så specielt at gange med 10ere?

Når man ganger et tal med ti, så sætter man blot et nul for enden af tallet. Det gør man fordi, det er sådan pladsværdierne i vores 10-tals system virker.
Lad os se på tallet 34. Cifret "3" er på tiernes plads, og cifret "4" er på enernes plads. Når du ganger 34 med 10, så får du 340. 3-tallet er rykket til hundredernes plads, 4-tallet er rykket til tiernes plads, og der er nu et 0 på enernes plads. Dette mønster gælder for alle heltal: når du ganger med ti, så sætter du blot et nul for enden. Det gør multiplikation med ti meget nemt i forhold til andre tal.

Hvordan bruger jeg den associative lov til at gange 2-cifrede tal?

Den associative lov for multiplikation fortæller os, at vi kan gruppere faktorer på forskellige måder og stadig få det samme resultat. Så når vi ganger et 2-cifret tal med et 1-cifret tal, kan vi bruge den associative lov, til at omskrive det 2-cifret tal til produktet af to 1-cifrede faktorer. Dernæst kan faktorerne grupperes anderledes og det endelig resultat kan være nemmere at udregne.
start color #9e034e, 28, end color #9e034e er det samme som start color #9e034e, 7, end color #9e034e grupper med start color #9e034e, 4, end color #9e034e i hver.
282=742=7(42)=78=56\begin{aligned} \maroonE{28} \cdot \blueE{2} &= \maroonE{7}\cdot \maroonE{4} \cdot \blueE{2}\\\\ &= 7 \cdot (4 \cdot 2)\\\\ &= 7 \cdot 8 \\\\ &= 56 \end{aligned}