Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Introduktion til division

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære division.

Hvad er division?

Ved division opdeler man genstande i lige store grupper. I matematik skrives division med symbolet :. For eksempel divisionsopgaven 6:2 betyder, at 6 opdeles i 2 lige store grupper.

Hvad er sammenhængen mellem division og multiplikation?

Division og multiplikation kan ses som modsatte regnearter. Ved multiplikation tager man typisk to tal og samler dem til et større tal. For eksempel, 34 eller 43 er lig med 12.
Ved division tager man derimod et tal og opdeler det i et vist antal lige store grupper. For eksempel 12:4 er lig med 3.

Hvad betyder de forskellige tal i en divisionsopgave?

Det første tal i en divisionsopgave er dividenden, altså det tal der skal opdeles. Det andet tal er divisoren, altså det antal grupper vi skal opdele dividenden i. Resultatet af en divisionsopgave kaldes for kvotienten.

Hvad gør jeg, når jeg ikke kan huske alle divisioner fra den lille tabel?

Der er forskellige strategier, vi kan bruge, hvis vi ikke huske alle divisioner fra den lille tabel. Du kan blive ved at trække det samme tal fra, tegne billeder, eller bruge multiplikation og tælle i spring.

Hvorfor skal vi lære division?

Division er en nyttig færdighed, der hjælper os med at løse mange opgaver i matematik og i livet. For eksempel kan vi bruge division til:
  • Finde ud af hvor mange lige store grupper vi kan lave ud af et givet antal genstande.
  • Finde ud af hvor mange genstande der er i hver gruppe, hvis vi kender det samlede antal og antallet af grupper.
  • Sammenligne størrelsen af forskellige grupper eller brøker.
  • Finde den manglende faktor eller kvotient i henholdsvis gange- og divisionsopgaver.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.