If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Aflæsning af søjlediagrammer i flere trin

​Aflæs søjlediagrammer og svar på spørgsmål ud af en sammenhæng.

Aflæs søjlediagrammer (i flere trin)

I et søjlediagram repræsenterer hver søjle et tal.
Det næste søjlediagram viser, hvor mange sekunder hver forlystelse varer i et tivoli. Vi kan se, hvor mange sekunder hver forlystelse tager ved at kigge på det tal til venstre, som hver søjle går op til.
De roterende kopper er den korteste forlystelse. Den varer kun 120 sekunder. Pariserhjulet er den længste forlystelse. Den varer 240 sekunder.
Et søjlediagram med den vandrette akse mærket forlystelse. Fra venstre mod højre har den kategorierne Det flyvende tæppe, radiobiler, rutchebane, roterende kopper og pariserhjul. Den lodrette akse er mærket tid i sekunder. Den har en skala med mærkede markeringer for hver 30 fra 0 til 270. Søjlen for Det flyvende tæppe går op til 150. Søjlen for radiobiler går op til 180. Søjlen for Rutchebane går op til 210. Søjlen for roterende kopper går op til 120. Søjlen for pariserhjul går op til 240.
Nogle gange bliver man nødt til at kigge på flere af søjlerne i et diagram for kunne løse en opgave. Lad os opdele næste opgave i flere trin.
Hvilke ture varede længere end de roterende kopper men kortere tid end rutschebanen?
Her er trinene.
Opgave 1, del A
Hvor mange sekunder varer turen med de roterende kopper?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
sekunder

Opgave 1, del B
Hvor mange sekunder varer turen i rutschebanen?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
sekunder

Nu ved vi, at vi leder efter ture, der varer mellem 120 og 210 sekunder. Vi kan nu svare på spørgsmålet:
Opgave 1, del C
Hvilke ture varede længere end de roterende kopper men kortere tid end rutschebanen?
Vælg alle svar der passer:

Forståelse af søjlediagrammer

Det følgende søjlediagram viser os, hvilke præmier der blev givet væk på en dag ved forlystelsen Ringkast i tivoliet.
Et søjlediagram med den vandrette akse mærket præmie. Fra venstre mod højre har den kategorierne gummiand, badebold, legetøjsfrø og gummigris. Den lodrette akse er mærket antal. Den har en skala med mærkede markeringer for hver 5 fra 0 til 45. Søjlen for gummiand går op til 40. Søjlen for badebold går op til 25. Søjlen for legetøjsfrø går op til 15. Søjlen for gummigris går op til 5.
Antallet af gummiænder, der blev uddelt, er det samme som hvilke andre to præmier sammenlagt?
Dette er et andet spørgsmål, som vi kan opdele i flere trin.
Opgave 2, del A
Hvor mange gummiænder blev uddelt?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
gummiænder

Opgave 2, del B
Udfyld de tomme felter.
Der blev uddelt
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
badebolde,
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
legetøjsfrøer og
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
gummigrise.

Nu er vi klar til at besvare spørgsmålet:
Opgave 2, Del C
Antallet af gummiænder, der blev uddelt, er det samme som hvilke andre to præmier sammenlagt?
Vælg alle svar der passer:

Nogle gange er vi nødt til at se på alle søjlerne for at kunne besvare et spørgsmål.
Øvelsesopgave 3
62 af præmierne blev uddelt til børn, der var 14 år eller yngre. Hvor mange af præmierne blev uddelt til børn, der var ældre end 14?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
præmier

Kombiner søjlediagrammer med andre oplysninger

Vi kan også kombinere informationen fra søjlediagrammet med andre oplysninger for at besvare et spørgsmål.
Følgende søjlediagram viser antallet af madvarer, der blev solgt i Snackbiksen på en eftermiddag.
Et søjlediagram med den vandrette akse mærket madvarer. Fra venstre mod højre har den kategorierne hotdog, spanskrør, popcorn, chili pomfritter og candyfloss. Den lodrette akse er mærket antal solgte. Den har en skala med mærkede markeringer for hver 10 fra 0 til 110. Søjlen for hotdog går op til 80. Søjlen for spanskrør går op til 100. Søjlen for popcorn går op til 50. Søjlen for chili pomfritter går op til 70. Søjlen for candyfloss går op til 30.
Et spanskrør koster 6 kroner, og chili pomfritter koster 8 kroner.
I dette spørgsmål er vi nødt til at kombinere informationer fra søjlediagrammet (antal madvarer solgt) med oplysningen om prisen på madvarerne.
Hvor meget mere blev der tjent på spanskrør end på chili pomfritter?
Lad os dele opgaven op i flere trin.
Opgave 4, Del A
Udfyld de tomme felter.
Snackbiksen solgte
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
spanskrør og
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
chili pomfritter.

For at finde ud af, hvor meget der blev tjent på hver madvare, skal vi gange antallet af madvarer, der blev solgt, med prisen for den madvare.
Opgave 4, Del B
Der blev tjent
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
kroner på spanskrør og
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
kroner på chili pomfritter.

Nu har vi den information, vi skal bruge for at kunne besvare spørgsmålet:
Opgave 4, Del C
Hvor meget mere blev der tjent på spanskrør end på chili pomfritter?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
kroner

Lad os tage endnu et spørgsmål om diagrammet. Vi er stadig nødt til at gøre det i flere trin, men denne gang er trinene ikke forklaret helt i detaljer.
Øvelsesopgave 5
Prisen for en hotdog er 5 kroner, og prisen for en candyfloss er 4 kroner.
Hvad var det samlede beløb, der blev tjent på hotdogs og candyfloss?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
kroner

Sammenlign to søjlediagrammer

Hanna og Theo tog i tivoli. De holdt øje med, hvor meget tid de brugte på at vente i kø ved de forskellige forlystelser. Da de kom hjem, lavede de et søjlediagram for at vise, hvor meget de havde ventet.
Et søjlediagram med den vandrette akse mærket Hannas forlystelser. Fra venstre mod højre har den kategorierne Dæmonen, Roterende gynger og Kæmpe rutchebane. Den lodrette akse er mærket ventetid i minutter. Den har en skala med mærkede markeringer for hver 3 fra 0 til 21. Søjlen for Dæmonen går op til 12. Søjlen for roterende gynger går op til 3. Søjlen for kæmpe rutchebane går op til 6.
Et søjlediagram med den vandrette akse mærket Theos forlystelser. Fra venstre mod højre har den kategorierne Spøgelseshuset, Blæksprutten og karrusel. Den lodrette akse er mærket ventetid i minutter. Den har en skala med mærkede markeringer for hver 2 fra 0 til 12. Søjlen for Spøgelseshuset går op til 6. Søjlen for bløksprutten går op til 10. Søjlen for karrusel går op til 2.
Træn opgave 6A
Hvad er den længste tid, som Hanna eller Theo brugte på at vente på en forlystelse?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
minutter

Træn opgave 6B
Hvad er den korteste ventetid, som Hanna eller Theo havde på en forlystelse?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
minutter

Træn opgave 6C
Ved hvilke to forlystelser ventede Hanna og Theo i lige lang tid?
Vælg alle svar der passer:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.