Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Aflæsning af søjlediagrammer i flere trin

​Aflæs søjlediagrammer og svar på spørgsmål ud af en sammenhæng.

Aflæs søjlediagrammer (i flere trin)

I et søjlediagram repræsenterer hver søjle et tal.
Det næste søjlediagram viser, hvor mange sekunder hver forlystelse varer i et tivoli. Vi kan se, hvor mange sekunder hver forlystelse tager ved at kigge på det tal til venstre, som hver søjle går op til.
De roterende kopper er den korteste forlystelse. Den varer kun 120 sekunder. Pariserhjulet er den længste forlystelse. Den varer 240 sekunder.
Nogle gange bliver man nødt til at kigge på flere af søjlerne i et diagram for kunne løse en opgave. Lad os opdele næste opgave i flere trin.
Hvilke ture varede længere end de roterende kopper men kortere tid end rutschebanen?
Her er trinene.
Opgave 1, del A
Hvor mange sekunder varer turen med de roterende kopper?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
sekunder

Opgave 1, del B
Hvor mange sekunder varer turen i rutschebanen?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
sekunder

Nu ved vi, at vi leder efter ture, der varer mellem 120 og 210 sekunder. Vi kan nu svare på spørgsmålet:
Opgave 1, del C
Hvilke ture varede længere end de roterende kopper men kortere tid end rutschebanen?
Vælg alle svar der passer:

Forståelse af søjlediagrammer

Det følgende søjlediagram viser os, hvilke præmier der blev givet væk på en dag ved forlystelsen Ringkast i tivoliet.
Antallet af gummiænder, der blev uddelt, er det samme som hvilke andre to præmier sammenlagt?
Dette er et andet spørgsmål, som vi kan opdele i flere trin.
Opgave 2, del A
Hvor mange gummiænder blev uddelt?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
gummiænder

Opgave 2, del B
Udfyld de tomme felter.
Der blev uddelt
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
badebolde,
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
legetøjsfrøer og
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
gummigrise.

Nu er vi klar til at besvare spørgsmålet:
Opgave 2, Del C
Antallet af gummiænder, der blev uddelt, er det samme som hvilke andre to præmier sammenlagt?
Vælg alle svar der passer:

Nogle gange er vi nødt til at se på alle søjlerne for at kunne besvare et spørgsmål.
Øvelsesopgave 3
62 af præmierne blev uddelt til børn, der var 14 år eller yngre. Hvor mange af præmierne blev uddelt til børn, der var ældre end 14?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
præmier

Kombiner søjlediagrammer med andre oplysninger

Vi kan også kombinere informationen fra søjlediagrammet med andre oplysninger for at besvare et spørgsmål.
Følgende søjlediagram viser antallet af madvarer, der blev solgt i Snackbiksen på en eftermiddag.
Et spanskrør koster 6 kroner, og chili pomfritter koster 8 kroner.
I dette spørgsmål er vi nødt til at kombinere informationer fra søjlediagrammet (antal madvarer solgt) med oplysningen om prisen på madvarerne.
Hvor meget mere blev der tjent på spanskrør end på chili pomfritter?
Lad os dele opgaven op i flere trin.
Opgave 4, Del A
Udfyld de tomme felter.
Snackbiksen solgte
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
spanskrør og
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
chili pomfritter.

For at finde ud af, hvor meget der blev tjent på hver madvare, skal vi gange antallet af madvarer, der blev solgt, med prisen for den madvare.
Opgave 4, Del B
Der blev tjent
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
kroner på spanskrør og
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
kroner på chili pomfritter.

Nu har vi den information, vi skal bruge for at kunne besvare spørgsmålet:
Opgave 4, Del C
Hvor meget mere blev der tjent på spanskrør end på chili pomfritter?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
kroner

Lad os tage endnu et spørgsmål om diagrammet. Vi er stadig nødt til at gøre det i flere trin, men denne gang er trinene ikke forklaret helt i detaljer.
Øvelsesopgave 5
Prisen for en hotdog er 5 kroner, og prisen for en candyfloss er 4 kroner.
Hvad var det samlede beløb, der blev tjent på hotdogs og candyfloss?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
kroner

Sammenlign to søjlediagrammer

Hanna og Theo tog i tivoli. De holdt øje med, hvor meget tid de brugte på at vente i kø ved de forskellige forlystelser. Da de kom hjem, lavede de et søjlediagram for at vise, hvor meget de havde ventet.
Træn opgave 6A
Hvad er den længste tid, som Hanna eller Theo brugte på at vente på en forlystelse?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
minutter

Træn opgave 6B
Hvad er den korteste ventetid, som Hanna eller Theo havde på en forlystelse?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
minutter

Træn opgave 6C
Ved hvilke to forlystelser ventede Hanna og Theo i lige lang tid?
Vælg alle svar der passer:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.