If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Aflæs søjlediagrammer

Problem

Søjlediagrammet viser, hvilke regioner eleverne på en efterskole kommer fra.
Der er det samme antal elever fra Syddanmark, som der er sammenlagt fra Nordjylland og Hovedstaden.
Hvor mange elever er fra Syddanmark?
Vælg 1 svar: