If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af prikdiagrammer

Gennemgå det basale om prikdiagrammer og øv dig i at lave og aflæse dem

Hvad er prikdiagrammer?

Et prikdiagram er en måde at vise data som prikker på en tallinje.
Prikkerne kan også være et andet symbol, f.eks. et X.
Nedenfor er et eksempel på et prikdiagram, der viser afstanden, 17 skildpadder rejste på en time (vi ved, at det er 17 skildpadder, fordi der er 17 prikker i diagrammet).
De 3 prikker over 21 betyder, at 3 skildpadder rejste 21 meter på en time.
Et prikdiagram med aksen mærket afstand i meter. Aksen har mærkede markeringer for hver 1 fra 20 til 27. Der er 3 prikker ud for 21. Der er 2 prikker ud for 23. Der er 4 prikker ud for 24. Der er 4 prikker ud for 25. Der er 1 prik ud for 26. Der er 3 prikker ud for 27.
Vil du lære mere om prikdiagrammer? Se denne video.

Afbildning af data i prikdiagrammer

For at afbilde data i et prikdiagram, sætter vi en prik (eller et X) over tallene i diagrammet. Hvis et tal er repræsenteret flere gange, sætter vi flere prikker over tallet.
Eksempelvis ville et diagram med dataene 4,5,5,6 se således ud:
Et prikdiagram, hvor aksen har mærkede markeringer for hver 1 fra 4 til 6. Der er 1 prik ud for 4. Der er 2 prikker ud for 5. Der er 1 prik ud for 6.
Vil du lære mere om at afbilde data i prikdiagrammer? Se denne video.

Øvelsesopgave 1: Aflæs prikdiagrammer

Opgave 1A
Længden af forskellige rumvæseners arme er vist nedenfor.
Hvor mange rumvæsener har arme, der er længere end 96 centimeter?
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
rumvæsener
Et prikdiagram med aksen mærket længde i centimeter. Aksen har mærkede markeringer for hver 1 fra 95 til 99. Der er 4 prikker ud for 95. Der er 3 prikker ud for 96. Der er 2 prikker ud for 97. Der er 2 prikker ud for 98. Der er 2 prikker ud for 99.

Vil du prøve flere opgaver som dem her? Tjek denne øvelse.

Øvelsesopgave 2: Afbildning af data i et prikdiagram

Opgave 2A
5 venner har lavet nye halskæder til dem selv.
Længderne af halskæderne er 52, 51, 52, 54 og 52 centimeter.
5 halskæder, hvoraf 3 ser ud til at være lige lange.
Lav et prikdiagram over halskædernes længder.

Vil du prøve flere opgaver som dem her? Tjek disse øvelser: Lav prikdiagrammer
Afbild data i et prikdiagram.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.