If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Aflæsning af piktogrammer i flere trin

Fortolk piktogrammer for at besvare spørgsmål i flere trin.

Aflæsning af piktogrammer

Et piktogram er et diagram, der bruger billeder eller ikoner til at repræsentere data.
Musen Mary elsker ost. Hun lavede et piktogram for at vise, hvor meget ost hun spiste sidste uge.
Hver ikon af en ost er lig med 2 gram.
Et piktogram med den vandrette akse mærket Dage. Den har kategorierne Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag. Den lodrette akse er mærket Ost i gram. Der er 6 ikoner ud for Mandag. Der er 3 ikoner ud for Tirsdag. Der er 4 ikoner ud for Onsdag. Der er 3 ikoner ud for Torsdag. Der 7 ikoner ud for Fredag.
Aflæs piktogrammet foroven for at besvare følgende spørgsmål.
Øvelsesopgave 1A
Hvor mange gram ost spiste Mary om onsdagen?
Vælg 1 svar:

Øvelsesopgave 1B
Ost koster 3 kroner per gram. Hvor mange penge brugte Mary på ost om onsdagen?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
kroner

Eksempel 1: Den dansende ko

Koen Bella er en fantastisk danser! Piktogrammet nedenfor viser, hvor mange timer Bella har brugt på at øve fire forskellige dansestile.
Hver ikon af en ko er lig med 3 timer.
Et piktogram med den vandrette akse mærket Dansestil. Den har kategorierne ballet, hip-hop, vals og stepdans. Den lodrette akse er mærket Antal timer. Der er 3 ikoner ud for ballet. Der er 5 ikoner ud for hip-hop. Der er 4 ikoner ud for vals. Der er 5 ikoner ud for stepdans.
Øvelsesopgave 3
Hvor mange flere timer brugte Bella på at øve vals og stepdans tilsammen end på at øve hip-hop?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
timer

Eksempel 2: Insekter

Isabelle talte insekter i hendes have til et skoleprojekt. Hun lavede et piktogram over de insekter, hun talte.
Hver ikon af en mariehøne er lig med 4 insekter.
Et vandret piktogram med den vandrette akse mærket Antal insekter. Den lodrette akse er mærket Insekttype. Nedefra og op har den kategorierne Bille, græshopper, myre og bi. Der er 5 ikoner ud for bille. Der er 4 ikoner ud for græshopper. Der er 3 ikoner ud for myre. Der er 3 ikoner ud for bi.
Øvelsesopgave 4A
Hvilket insekt talte Isabelle flere gange end græshopper, men færre gange end myg?
Vælg 1 svar:

Øvelsesopgave 4B
Isabelle talte yderligere 4 myrer og vil gerne tilføje dem til piktogrammet.
Efter Isabelle har tilføjet de 4 myrer til piktogrammet, hvilke 2 insekttyper talte Isabelle så det samme antal gange?
Vælg alle svar der passer:

Udfordrende opgave

Lad os kigge på piktogrammerne og sammenligne dem.
Jason elsker dyr! Piktogrammet nedenfor viser antallet af aber og sæler, som Jason talte i Zoologisk have sidste uge.
Hver ikon af en abe er lig med 3 aber.
Et vandret piktogram med den vandrette akse mærket Antal aber. Den lodrette akse er mærket Dag. Oppefra og ned har den kategorierne Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag. Der er 5 ikoner ud for Mandag. Der er 6 ikoner ud for Tirsdag. Der er 3 ikoner ud for Onsdag. Der er 4 ikoner ud for Torsdag. Der 4 ikoner ud for Fredag.
Hver ikon af en sæl er lig med 4 sæler.
Et vandret piktogram med den vandrette akse mærket Antal sæler. Den lodrette akse er mærket Dag. Oppefra og ned har den kategorierne Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag. Der er 4 ikoner ud for Mandag. Der er 3 ikoner ud for Tirsdag. Der er 2 ikoner ud for Onsdag. Der er 6 ikoner ud for Torsdag. Der 4 ikoner ud for Fredag.
Øvelsesopgave 5A
På hvilke dage talte Jason færre aber end sæler?
Vælg alle svar der passer:

Øvelsesopgave 5B
På hvilken dag så Jason flest sæler og aber sammenlagt?
Vælg 1 svar:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.