If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af vinkeltyper

Gennemgå følgende vinkeltyper: spidse, rette, stumpe og lige linjer.  Genkend og tegn vinkler i træningsopgaverne.  

Gennemgang af vinkelstørrelser

VinkeltypeVinkelstørrelse (i grader)
SpidsMellem 0 og 90
RetPræcis 90
StumpMellem 90 og 180
LigePræcis 180
RefleksMellem 180 og 360
Fuld cirkelPræcis 360

Rette vinkler

En ret vinkel er en vinkel på 90. En ret vinkel har form ligesom hjørnet af et firkantet stykke papir. Nedenfor er et eksempel på en ret vinkel.
To halvlinjer, der starter i et fælles punkt. Den ene halvlinje gå lodret op. Den anden halvlinje går vandret til højre. De danner en ret vinkel med form som et hjørne. En firkant forbinder de to halvlinjer.

Lige vinkler

En lige vinkel har en vinkel på 180. En lige vinkel ligger altid på en lige linje. Nedenfor er et eksempel på en lige vinkel.
En linje med en pil i hver ende. En halvcirkel over den midterste del af linje viser en lige vinkel.

Spidse vinkler

En spids vinkel er en vinkel, som er mindre end 90. Nedenfor er et eksempel på en spids vinkel.
To halvlinjer, der starter i et fælles punkt. Den ene halvlinje gå mod klokken 2. Den anden halvlinje går vandret mod klokken 3. En bue forbinder de to halvlinjer.
Når vi sammenligner en spids vinkel med en ret vinkel, kan vi se, at den spidse vinkel er mindre end 90.
To halvlinjer, der starter i et fælles punkt. Den ene halvlinje gå mod klokken 2. Den anden halvlinje går vandret mod klokken 3. En bue forbinder de to halvlinjer. Med blåt er vist en tredje og fjerde halvlinje der starter i det samme punkt. Den ene går lodret op. Den anden går vandret mod klokken 3. De to blå linjer danner en ret vinkel, som er større.

Stumpe vinkler

En stump vinkel er en vinkel, som er større end 90 men mindre end 180. Nedenfor er et eksempel på en stump vinkel.
To halvlinjer, der starter i et fælles punkt. Den ene halvlinje gå mod klokken 11. Den anden halvlinje går vandret mod klokken 3. En bue forbinder de to halvlinjer.
Når vi sammenligner en stump vinkel med en ret vinkel, kan vi se, at den stumpe vinkel er større end 90.
To halvlinjer, der starter i et fælles punkt. Den ene halvlinje gå mod klokken 11. Den anden halvlinje går vandret mod klokken 3. En bue forbinder de to halvlinjer. Med blåt er vist en tredje og fjerde halvlinje der starter i det samme punkt. Den ene går lodret op. Den anden går vandret mod klokken 3. De to blå linjer danner en ret vinkel, som er mindre.
Når vi sammenligner en stump vinkel med en lige vinkel, kan vi se, at en stump vinkel er mindre end 180.
To halvlinjer, der starter i et fælles punkt. Den ene halvlinje gå mod klokken 11. Den anden halvlinje går vandret mod klokken 3. En bue forbinder de to halvlinjer. Med grønt er vist en tredje og fjerde halvlinje der starter i det samme punkt. Den ene går vandret mod klokken 9. Den anden går vandret mod klokken 3. De to grønne linjer danner en lige vinkel, som er større.
Vil du lære mere om vinkeltyper? Tjek denne video.

Refleks vinkler

En refleks vinkel er en vinkel, som er større end 180 men mindre end 360. Nedenfor er et eksempel på en refleksvinkel.
To halvlinjer, der starter i et fælles punkt. Den ene halvlinje gå mod klokken 7. Den anden halvlinje går vandret mod klokken 3. En bue forbinder de to halvlinjer.
Når vi sammenligner en refleks vinkel med en lige vinkel, kan vi se, at en refleks vinkel er større end 180.
To halvlinjer, der starter i et fælles punkt. Den ene halvlinje gå mod klokken 7. Den anden halvlinje går vandret mod klokken 3. En bue forbinder de to halvlinjer. Med lilla er vist en tredje og fjerde halvlinje der starter i det samme punkt. Den ene går vandret mod klokken 9. Den anden går vandret mod klokken 3. De to lilla linjer danner en lige vinkel, som er mindre.

En fuld cirkel

En fuld cirkel er en vinkel, der måler 360. Ved en fuld cirkel peger begge halvlinjer i præcis den samme retning. Det er fordi, vi har lavet en hel cirkel fra den første halvlinje. Nedenfor er et eksempel på en fuld cirkel.
To halvlinjer, der starter i et fælles punkt. De går begge vandret mod klokken 3. En bue forbinder de to halvlinjer og danner en fuld cirkel.

Øvelsesopgave 1: Genkend vinkler

Opgave 1A
Er den følgende vinkel spids, ret, stump eller lige?
Et vinkelben går fra toppunktet mod et sted mellem klokken 3 og 4. Et andet vinkelben går fra toppunktet mod klokken 5. En cirkelbue forbinder de to vinkelben.
Vælg 1 svar:

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek denne øvelse.

Øvelsesopgave 2: Vinkler i diagrammer og billeder

Opgave 2A
Hvilken type vinkel er fremhævet med grøn nedenfor?
Vælg 1 svar:
En tegning af bogstavet K. En vinkel er vist mellem to af stregerne. Det ene vinkelben går mod klokken 12 og det andet vinkelben går mod klokken 2. En cirkelbue forbinder de to vinkelben.

Vil du løse flere opgaver som denne? Tjek denne øvelse.

Øvelsessæt 3: Tegn forskellige vinkeltyper

Opgave 3A
Flyt spidsen af vinklen, så den har toppunkt i punktet A.
Flyt et af de andre punkter på et af vinkelbenene, så et af benene går i gennem B.
Få det andet vinkelben til at gå igennem et af de andre sorte punkter for at danne en lige vinkel.
Buen ved toppunktet betyder, at vinklen bliver målt.

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.