If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af overfladeareal

Gennemgå overfladeareal og løs nogle opgaver.

Hvad er overfladeareal?

Overfladeareal er det område, som dækker ydersiden af en tre-dimensionel figur.

Find overfladeareal

For at finde et overfladeareal skal vi lægge arealerne af alle fladerne sammen i en tre-dimensionel figur.
Vil du lære mere om overfladeareal? Tjek denne video.

Eksempel: Kasse

Find overfladearealet af kassen nedenfor.
Lad os tegne kassen udfoldet.
Hver sideflade er et 4 gange 1,5 rektangel.
Areal af et rektangel=længdebredde=41,5=6
Det samlede areal af begge sider er 26=12.
Bund og top er begge 4 gange 5 rektangler.
Areal af et rektangel=længdebredde=45=20
Det samlede areal af bund og top er 220=40.
For og bag er begge 1,5 gange 5 rektangler.
Areal af et rektangel=længdebredde=1,55=7,5
Det samlede areal af for og bag er 27,5=15.
Lad os lægge arealerne sammen for at finde overfladearealet.
Overfladeareal=12+40+15=67
Overfladearealet af kassen er 67 kvadratenheder.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Find overfladearealet af pyramiden med kvadratisk grundflade.
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
kvadratenheder

Vil du løse flere opgaver med overfladeareal? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.