If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Omregning mellem metriske enheder

Vil du lære at omregne mellem forskellige rumfangsenheder? I denne video viser vi, hvordan præfiks som kilo, hekto, deka, centi og milli gør det nemt at sammenligne centiliter med dekaliter og hvordan du omregner mellem de to enheder. Du vil også få nogle tips om, hvordan du tjekker dit svar, så du undgår at lave typiske fejl. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift