If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Positive og negative højdevinkler

Lær hvad positive og negative højdevinkler er for nogle størrelser. Det lyder måske indviklet, men det er ikke så svært.
Når du ser et objekt over dig, er der en positiv højdevinkel mellem den horisontale linje og din synslinje.
En vandret linje. Et punkt på linjen er mærket dig. En stiplet pil går opad mod højre til et punkt mærket objekt.
En vandret linje mærket horisontal. Et punkt på linjen er mærket dig. En stiplet pil mærket synslinje går opad mod højre til et punkt mærket objekt. Den indvendige vinkel mellem den vandrette linje og den stiplet pil er mærket positiv højdevinkel.
På tilsvarende måde, når du ser et objekt under dig, så er der en negativ højdevinkel mellem den horisontale linje og din synslinje.
En vandret linje. Et punkt på linjen er mærket dig. En stiplet pil går nedad mod højre til et punkt mærket objekt.
En vandret linje mærket horisontal. Et punkt på linjen er mærket dig. En stiplet pil mærket synslinje går nedad mod højre til et punkt mærket objekt. Den indvendige vinkel mellem den vandrette linje og den stiplet pil er mærket negativ højdevinkel.

Øvelsesopgave

Figuren nedenfor viser en model, hvor Arne, A, kigger op mod Superwoman, S, som flyver oppe på himlen.
Et rektangel hvor det øverste nederste sidepar er den korte side. Det nederste venstre hjørne er mærket A. Det øverste højre hjørne er mærket S. En ret linje forbinder punkt A og S og opdeler hjørnerne A og S i to dele hver. Den nederste vinkel ved punkt A er mærket 1 og den øverste er mærket 2. Den øverste vinkel ved punkt S er mærket 3 og den nederste er mærket 4.
Hvilken vinkel er højdevinklen mellem Arne og Superwoman?
Vælg 1 svar:

Hvilken vinkel er højdevinklen mellem Superwoman og Arne?
Vælg 1 svar:

Hvorfor er dette brugbart?

Positive og negative højdevinkler bliver ofte brugt i opgaver med trigonometri, så det er vigtigt at vide, hvordan de skal fortolkes.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.