If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Redegør for at trekanter er kongruente

Problem

For ABC og DEF er det givet, at AB=DE, BC=EF og B=E.
Nedenfor er vist kladden til et bevis for, at ABCDEF:
  1. Ved udelukkende at bruge et forløb af flytninger er det muligt at lave et billede af ABC således, at A=D og B=E.
  2. Hvis C og F derefter ligger på den samme side af DE, så C=F.
  3. Hvis C og F derimod ligger på hver side af DE, så vil en spejling af ABC i DE medføre, at C=F, A=D og B=E.
Hvilken af nedenstående begrundelser viser, at antagelsen C=F i trin 2 er korrekt?
Vælg 1 svar: