If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Geometri med rumlige figurer

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål om emnet geometri med rumlige figurer

Hvorfor skal vi kende forskellen mellem 2D- og 3D-objekter?

Det er vigtigt at kende forskellen mellem 2D- og 3D objekter, når du skal arbejde med rumlige figurer. 2D figurer som kvadrater og cirkler har kun længdemål, som længde og bredde. 3D figurer som terninger og kugler har også en dybde. Når vi skal udregne rumfang og overfladeareal af 3D figurer skal vi først og fremmest være i stand til at genkende dem.

Hvad er Cavalieris princip?

Cavalieris princip siger, at to objekter med samme højde og tværsnit i hver højde har samme rumfang. Dette princip er nyttigt til at bestemme rumfanget af mere komplekse figurer ved at opdele dem i enkle figurer, som vi allerede ved, hvordan man udregner rumfanget af.

Hvordan udregnes rumfanget af en kasse?

Formlen for rumfanget af en kasse er V=Bh, hvor:
  • V er rumfanget
  • B er kassens grundfladeareal
  • h er kassens højde

Hvordan udregnes rumfanget af en pyramide?

Formlen for rumfanget af en pyramide er V=13Bh, hvor:
  • V er rumfanget
  • B er pyramidens grundfladeareal
  • h er pyramidens højde

Hvordan udregner vi overfladearealet af en kasse eller pyramide?

Man udregner overfladearealet af en kasse (eller en pyramide) ved at lægge arealet af alle dets overflader sammen.

Hvad er tæthed og hvorfor er den vigtigt?

Tæthed er et mål for, hvor kompakt et materiale er. Det er defineret som massen af materialet divideret med dets rumfang. I geometri kan vi bruge tæthed til at sammenligne forskellige materialer og bestemme, hvilket er tungere eller lettere for et givet rumfang.

Hvordan bruges dette emne i den virkelige verden?

Der er utallige anvendelser af geometri med rumlige figurer i den virkelige verden! Arkitekter og ingeniører bruger for eksempel koncepter som rumfang og overfladeareal til at designe bygninger, broer og andre strukturer. Tæthed en vigtig overvejelse ved valg af materialer. Inden for andre videnskaber bruger forskere ofte dissektionsmetoder til at studere den indre struktur af et objekt.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.