If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Rumfang af pyramide eller kegle

Hvor kommer 1/3 fra i formlen for rumfang af en pyramide? Hvordan hænger rumfanget af en kegle sammen med dette? Hvad med skæve pyramider (pyramider, der hælder til siden)?

Hvad er pyramider og kegler?

En pyramide er samlingen af alle punkter (inklusive) mellem en polygon som grundflade og en spids, der er i et andet plan end grundfladen.
En skæv pyramide hvor grundfladen er et rektangel mærket grundflade. Spidsen af pyramiden er mærket spidsen.
En skæv pyramide hvor grundfladen er en trekant mærket grundflade. Spidsen af pyramiden er mærket spidsen.
En anden måde at tænke på en pyramide er som en samling af alle skaleringer af grundfladen med spidsen som centrum for skalering med en skaleringsfaktor der går fra 0 til 1.
To pyramider med en pentagon som grundflade. Den ene er skæv. Begge er opdelt i et lige stort antal tværsnit.
En kegle er en pyramide-lignende figur, hvor grundfladen er en cirkel eller en anden lukket kurve i stedet for en polygon. En kegle har en buet sideflade i stedet for trekantede sider som i en pyramide. Rumfanget af disse to typer af figurer udregnes ens.
En kegle med spidsen nedad.

Rumfang af en pyramide

Formlen for rumfanget V af en pyramide er V=13(grundflade)(højde). Hvor kommer denne formel fra?

Hvor kommer 13 fra i formlen?

Antag, vi starter med en terning med en sidelængde på 1 enhed. Vi kan opdele denne terning i 3 ens pyramider.
Opgave 1
Hvad er rumfanget af hver pyramide?
 • Dit svar skal være
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
kubikenheder

Skalering af pyramider

Skalering af en pyramide forløber præcis på samme måde som en skalering af den kasse, der omslutter pyramiden. Når vi skalerer en pyramide med rumfang Vfør med skaleringsfaktorerne r, s, og t i de tre vinkelrette retninger, så er rumfanget af den skaleret figur Vskaleret lig med Vførrst.
En kasse vises. Tre vinkelrette pile strækker sig fra et hjørne af kassen. En for længden, en for højden og en for bredden.
En rektangulær pyramide vises. Tre vinkelrette pile strækker sig fra et hjørne af pyramidens grundflade. En for længden, en for højden og en for bredden.
Opgave 2
Følgende pyramide er en skaleret version af den firkantede pyramide ovenfor. Den firkantet pyramide er skaleret med tre forskellige skaleringsfaktorer - én i hver retning.
En skæv firkantet pyramide hvor en side af pyramiden er en retvinklet trekant. Denne side har en grundlinje på 6 centimeter og en højde på 7,5 centimeter. Den firkantede grundflade har en længde på 6 centimeter og en bredde på 2 centimeter.
Hvad er rumfanget af denne pyramide?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
cm3

Bemærk: Rumfanget af pyramiden er stadig 13 af rumfanget af den kasse, som omslutter den, også når de begge er skaleret.

Forskudte skiver

Forestil dig, vi opdeler pyramiden i skiver parallelle med dens grundflade. Vi kan skubbe disse skiver og skabe en forskudt pyramide med det samme rumfang. Hvis antallet af skiver kommer tæt på uendelig den sidefladerne på den forskudte pyramide blive glatte.
En serie af seks firkantede pyramider. Den første pyramide er en skæv firkantet pyramide, hvor toppen af pyramiden læner sig lidt til venstre. Den er skåret i 4 skiver. I pyramide 2 er skiverne skubbet indad mod midten. Herfra mod højre er pyramiderne opdelt i flere og flere skiver, der er parallelle med grundfladen. Den sidste pyramide har uendeligt mange skiver, så den fremstår som glat opretstående firkantet pyramide.
Cavalieris princip siger, at så længe vi ikke ændrer højden eller arealerne i pyramidens skiver, der er parallelle med grundfladen, ændrer vi ikke rumfanget! Vi kan derfor bruge den samme formel for rumfang af enhver pyramide uanset, hvor spidsen er placeret i forhold til grundfladen.
Opgave 3
Hvad er rumfanget af pyramiden?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
m3

Ændring af grundfladens form

Der er en anden fascinerende anvendelse af Cavalieris princip på pyramider; når de to grundflader har det samme areal men forskellige former. Hvis højden og grundfladearealet af to pyramider eller
rumlige figurer er lige store, så er deres rumfang det også, fordi arealerne af alle skiver parallelt med grundfladen også er lige store.
Derfor kan formlen Vpyramide=13(grundflade)(højde) bruges uanset grundfladens form.
Opgave 4.1
Følgende pyramide har en ligebenet retvinklet trekant som grundflade.
En pyramide med en grundflade, der er en retvinklet trekant med begge kateter mærket 14 centimeter. Den har en lodret højde mærket 27 centimeter. Kanten af den trekantede side, der kommer fra hypotenusen er mærket 29 centimeter.
Hvad er rumfanget af pyramiden?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
cm3

Endnu et bevis på forholdet 13

Du kan også overbevise dig selv om, at rumfanget af enhver pyramide er 13 af rumfanget af den kasse, som omslutter den ved at lave følgende tankeeksperiment:
Vi kan modellere en pyramide som værende opbygget af kasser oven på hinanden. Denne model har et rumfang, der er større end pyramidens egentlige rumfang. Når laver kasserne mindre og mindre kommer vi tættere og tættere på rumfanget af pyramiden.
Antal kasserTilnærmelse af pyramidens rumfangRumfang af omsluttende kasse
40,469
160,365
640,341
2560,335
10240,334
40960,333
13
Da pyramide-lignende figurer kan have enhver lukket figur som grundflade, og da vi kan forskyde dens skiver uden at ændre rumfanget, gælder dette forhold for alle pyramide-lignende figurer, også kegler.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.