If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Introduktion til parallelforskydning

Lær hvad parallelforskydninger er, og hvordan du udfører dem med vores interaktive værktøj.
Klik på punktet og flyt rundt på det for at finde ud af, hvad en parallelforskydning er.
Lækkert! Du har lige parallelforskudt punktet. I geometri er en parallelforskydning en flytning af et punkt, eller en figur, op/ned eller til højre/venstre. Det er typisk en kombination af tingene.
Prøv at parallelforskyde linjestykket ved at trække i det i midten - ikke i endestykkerne:
Bemærk hvordan linjestykkets retning og længde forblev den samme, mens du flyttede det. Parallelforskydninger flytter ting fra ét sted til et andet. Størrelse og orientering bliver ikke ændret.
Nu, hvor vi har en grundlæggende forståelse af, hvad parallelforskydninger er, kan vi kigge på, hvordan vi kan bruge det i et koordinatsystem.

Parallelforskydninger i koordinatsystemet

Ved at bruge koordinater kan vi angive en parallelforskydning meget præcist.
Uden koordinater kan vi f.eks. sige det som "Vi får start color #ca337c, B, prime, end color #ca337c ved at parallelforskyde start color #11accd, B, end color #11accd ned og til højre."
Et punkt mærket B er afbildet øverst til venstre. Dets billede B mærke er længere nede og til højre.
Det er dog ikke særlig præcist. Hvis vi bruger et koordinatsystem, kan vi i stedet sige: "Vi får start color #ca337c, B, prime, end color #ca337c ved at parallelforskyde start color #11accd, B, end color #11accd med 5 enheder til højre og 4 enheder ned."
Et punkt mærket B er afbildet. En vandret pil flytter punkt B 5 enheder til højre. En lodret pil flytter dernæst punktet 4 enheder ned til dets billede B mærke.
Vi kan gøre det endnu kortere ved at sige en parallelforskydning med open angle, 5, comma, minus, 4, close angle.
Minustegnet foran 4 fortæller os, at vi skal bevæge os ned i stedet for op. Ligeledes angiver vi, at noget skal paralleforskydes til venstre ved at bruge en negativ x-koordinat.

Oprindelig figur og billede

I enhver parallelforskydning har vi en oprindelig figur, som er den figur, vi foretager parallelforskydninge på, og et billede af figuren, som er resultatet af parallelforskydningen. I stedet for figur kan det også være et punkt. I vores parallelforskydning her er det oprindelige punkt start color #11accd, B, end color #11accd, og billedet af punktet er start color #ca337c, B, prime, end color #ca337c.
Læg mærke til, at vi skriver billedet som start color #ca337c, B, prime, end color #ca337c, som udtales "B mærke". Det er normalt at bruge de samme bogstaver til både den oprindelige figur og billedet af figuren - med den forskel, at vi tilføjer et "mærke" efter bogstaverne.

Lad os prøve at løse nogle opgaver

Opgave 1

Hvert felt nedenfor har en længde på 1.
Tegn billedet af linjestykket efter en parallelforskydning med open angle, 2, comma, minus, 3, close angle.

Opgave 2

Hvert felt nedenfor har en længde på 1.
Tegn billedet af cirklen efter en parallelforskydning med open angle, minus, 7, comma, minus, 1, close angle.

Udfordrende opgave

Hvilken parallelforskydning flytter punkt start color #11accd, C, end color #11accd over i punkt start color #ca337c, C, prime, end color #ca337c?
Et punkt mærket C er afbildet på et gitter. Dets billede C mærke ligger 1 enhed til venstre og 4 enheder oppe.
Vælg 1 svar:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.