If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Bestemmelse af parallelforskydninger

Lær at finde den rigtige parallelforskydning, som får en figur til at lande oveni en anden.
I denne artikel skal vi kigge på opgaver, hvor vi får givet start- og slutkoordinaterne og skal ud fra det bestemme, hvad der er blevet parallelforskudt med.

Del 1: Bestemmelse af parallelforskydning af et punkt

Lad os kigge på et eksempel

En parallelforskydning flytter punktet A(3,7) over i punktet A(6,2). Lad os bestemme, hvad der er parallelforskudt med.

Løsning

Trin 1: Vandret flytning. A er flyttet 3 enheder til højre, fordi (6)(3)=+3.
Trin 2: Lodret flytning. A er flyttet 9 enheder ned, fordi (2)(7)=9.
Svaret: A er flyttet over i A med parallelforskydningen 3,9.

Nu er det din tur!

Opgave 1

Bestem parallelforskydningen, som flytter B(2,1) over i B(4,5).
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
,
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Opgave 2

Bestem parallelforskydningen, som flytter C(7,5) over i C(5,5).
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
,
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Opgave 3

Hvilken udregning giver generelt set den eksakte lodrette flytning i en parallelforskydning af P over i P?
Vælg 1 svar:

Udfordrende opgave

En parallelforskydning flytter punktet D(3,10) over i punktet D(12,21).
Hvor ligger billedet af E(17,9) efter den samme parallelforskydning?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
,
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
)

Del 2: Bestemmelse af en parallelforskydning af et polygon

Lad os kigge på et eksempel

Betragt firkanterne nedenfor. Lad os bestemme parallelforskydningen, der flytter den oprindelige figur FGHI over i billedet FGHI.

Løsning

Lad os fokusere på nogle par af tilsvarende punkter i de to figurer, f.eks. F(4,6) og F(2,3). Hvis vi kan bestemme den parallelforskydning, som flytter F over i F, har vi faktisk fundet parallelforskydningen, som flytter hele den oprindelige figur over i billedet!
Vandret flytning: (2)(4)=+6
Lodret flytning: (3)(6)=3
Firkant FGHI er derfor flyttet over i FGHI med parallelforskydningen 6,3.

Nu er det din tur!

Bestem hvilken parallelforskydning, der flytter JKL over i JKL.
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
,
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.