If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Udfordrende opgave med parallelforskydning

En parallelforskydning i et koordinatsystem flytter punktet (-169,434) til punktet (-203, -68). Hvad er koordinaterne til billedet af punktet (31, -529) efter samme parallelforskydning?

.
Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

En parallelforskydning i et koordinatsystem flytter punkt (-169, 434) til punkt (-203, -68). Hvad er koordinaterne til billedet af punkt (31, -529) efter denne parallelforskydning? Jeg opfordrer dig til at sætte videoen på pause og se om, du selv kan løse den. Lad os se på ændringen i x efter denne parallelforskydning samt ændringen i y efter samme parallelforskydning. Ændringen i x svarer til slutpunkt, så -203 minus vores startpunkt, -169. Det er det samme som -- jeg skrive det med gult -- -203 + 169, som er det samme som 169 - 203 -- jeg skriver det således, så min hjerne bedre kan forstå det -- som er det samme som -(203 - 169). Den er nemmest for min hjerne at udregne. Dette er -34. Det er ændringen i x. Hvad med ændringen i y? Ændringen i y er slutpunktet, som er -68 og startpunktet er 434. Det er slutpunkt minus startpunkt, -68 - 434. Det er det samme som -(68 + 434). 430 + 60 er 490, plus yderligere 8 + 4, så plus 12. Det er 502. Dette bliver -502. Denne parallelforskydning flytter os -34 i x-retningen og -502 i y-retningen. Hvis vi starter i (31, -529) så ender vi i -- lad mig skrive det således -- Vi starter i (31, -529) og vi ender i 31 - 34, som er det vi flytter det, og -529 - 502 Hvad bliver det? 31 - 34 er -3 og -529 - 502 er -1031. Vi ender i punktet (-3, -1031) Det punkt flyttes til dette punkt med denne parallelforskydning.