If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Parallelforskydning af figurer

En parallelforskydning flytter en figur rundt på et gitter eller et koordinatsystem. Vi bruger bogstavet T til at repræsentere parallelforskydninger. Hvert punkt på en figur flyttes en vis afstand til venstre eller højre og op eller ned for at danne et figur, der er et billede af den oprindelige figur med samme størrelse og form.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Trekant ABC bliver parallelforskudt og vi bruger et stort T til at beskrive flytningen. Her er parallelforskydningen beskrevet. Vi skal flytte -- det er lidt småt, jeg håber, du kan se den på din skærm -- Vi skal flytte hvert punkt +8 i x-retningen. Dens x-koordinat bliver 8 større altså x-koordinaten af det tilsvarende punkt i billedet bliver 8 større. og y-koordinaten af det tilsvarende punkt i billedet bliver 1 mindre. Lad os prøve. Jeg bruger hjørnerne -- ups den smider jeg lige ud det var ikke rigtigt -- jeg bruger hjørnerne fordi det er nemmere for min hjerne. Faktisk så er det også, hvad denne widget forventer. Punkt B skal flyttes 8 til højre, så dets tilsvarende punkt i billedet vil have en x-koordinat, der er 8 større. Lige nu er x-koordinaten -4, når du lægger 8 til, så bliver det +4. Og y-koordinaten bliver 1 mindre. Lige nu har punkt B y-koordinaten 8 og 1 mindre er 7. Det tilsvarende punkt i billedet er her. Vi er flyttet 8 til højre og 1 ned. Lad os gøre det samme med punkt C. Den har x ved -7, og du flytter 8 til højre. Når du øger x-koordinaten med 8, så kommer du til x er lig 1. Og når du ændrer y-koordinaten med -1, så flytter du 1 ned og du ender i dette punkt her. Lad os gøre det med punkt A. Punkt As x-koordinat er -1, når du lægger 8 til, så bliver det +7. Og dets y-koordinat er 2, hvis du trækker 1 fra, så får du en y-koordinat på 1. Sådan. Hvordan forbinder jeg disse to? Oh, sådan. Lad os tjekke vores svar. Og vi fik det korrekt. Vi har lavet parallelforskydningen.