If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold
I en retvinklet trekant er hypotenusen altid den længste side. En "modstående side" er den katete, som ligger overfor den givne vinkel, og en "hosliggende side" er den katete, som ligger tættest på den givne vinkel.
Sortér efter: