If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Brug sideforhold i retvinklede trekanter til at anslå en vinkels størrelse

På grund af ligedannethed har alle retvinklede trekanter med en given spids vinkel det samme forhold mellem deres sidelængder. Så hvis vi kender to af en retvinklet trekantens sidelængder, kan vi også bestemme vinklerne! Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi får her at vide, at her er de tilnærmede forhold for vinkler på 25°, 35° og 45°. Hvad de siger, er hvis du tager længden af den hosliggende katete over længden af hypotenusen for en 25° vinkel, så er forholdet omkring 0,91. For en 35° vinkel er forholdet 0,82 og for en vinkel på 45°. Her står de forskellige forhold. Vi skal bruge tabellen til at anslå størrelsen af vinkel D i trekanten nedenfor. Sæt videon på pause og se, om du kan finde ud af det. Okay, lad os lave den samme. Hvilke oplysninger har de givet os om vinkel D i denne trekant? Vi er givet længden af den modstående side. Lad mig mærke den den modsatte side, som er 3,4. Hvad er ellers givet? Hvad er dette ? Er det den hosliggende eller hypotenusen? Du er måske fristet til at sige, da den er ved siden af vinklen eller da det er en halvlinje, der danner vinklen så den må være hosliggende. Husk, hosliggende er den hosliggende side, der ikke er hypotenusen. Dette er tydeligvis hypotenusen, den længste side. Det er siden, der er modstående til 90° vinklen. Dette her er hypotenusen, Vi er givet længden af den modsatte katete og længde af hypotenusen. Lad os se, hvilket af disse forhold har med den modsatte side og hypotenusen at gøre? Den første er hosliggende og hypotenusen. Den anden er den modsatte og hypotenusen. Det er præcis det, vi leder efter. Vi sagde, længden af den modsatte side over længden af hypotenusen. Her over, hvad er længden af den modsatte side over længden af hypotenusen? Den er 3,4 over 8, ikke? Det er omkring ... 8 går op i 3,4 8 går ikke op i 3. 8 går op i 34 fire gange og 4 gange 8 er 32, som jeg trækker fra -- jeg går lige lidt ned -- jeg får 2 og jeg trækker 0 ned. 8 går op i 20 to gange, og det er samme præcision som disse. Det ser ud til at for denne trekant og for denne vinkel, når jeg tager forholdet mellem den modsatte side og hypotenusen, så får jeg 0,42. Det svarer til denne situation lige her. Det betyder, at dette svarer til en 25° vinkel. Deromkring.