If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Opvarmning til egenskaber ved transformationer

Bestemmelse af manglende mål i en trekant, areal og omkreds og vinkelmål ved skærende linjer hjælper os med at lære egenskaber ved transformationer.
Lad os gennemgå nogle af de begreber, vi allerede kender, inden vi går i gang med at lære mere om transformationer. Vi vil også se fremad og se hvorfor dette er nyttigt, når vi skal se på egenskaber ved transformationer.

Bestem manglende vinkler i trekanter

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Bestem værdien af x i trekanten nedenfor.
En trekant med vinklerne mærket 20 grader, 74 grader og x grader.
x=
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
°

Fortsæt med flere opgaver i Bestem vinkler i trekanter.

Hvor kan vi bruge det her?

Når vi kan flytte en figur over i en anden med et forløb, der udelukkende består af stive transformationer (flytninger), så er de to figurer kongruente. Vi kan bestemme manglende mål ved at bruge kongruens samt reglen om at vinkelsummen i en trekant altid er 180°.

Bestemme areal og omkreds

Øvelsesopgaver

Opgave 2.1
Hvad er rektanglets areal?
Et rektangel med en bredde på fem centimeter og en længde på syv centimeter.
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
kvadratcentimeter

Hvor kan vi bruge det her?

Stive transformationer bevarer længde, så vi kan bruge målene i én figurer til at udregne omkreds eller areal af en anden men kongruent figur.
Vi bruger disse færdigheder i øvelsen Bestem mål med stive transformationer.

Vinkelmål ved brug af transversaler

Øvelsesopgaver

Opgave 3
Nedenfor er to parallelle linjer og en tredje linje, som skærer dem (en transversal)
Bestem målet af hver vinkel.
Du kan bruge hvert mål, ligeså mange gange du vil.
Klik på hver prik på figuren for at vælge et svar.

Du kan lave flere opgaver i øvelsen Vinkler med parallelle linjer.

Hvor kan vi bruge det her?

Stive transformationer bevarer vinkelmål. Når vi kender sammenhængen mellem parallelle linjer og transversaler, kan vi bedre forstå hvorfor parallelforskydninger og skaleringer typisk flytter linjer over i parallelle linjer, hvorimod drejninger og spejlinger ikke gør. (Der er undtagelser, som vi ikke vil komme nærmere ind på her.)
Her er et par øvelser, der bygger videre på vinkler og transversaler:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.