If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold
Aktuel tid:0:00Samlet varighed:3:03

Video udskrift

Vi skal omskrive udtrykket 7 gange parentes 5 plus 11 parentes til summen af 35 og et andet helt tal. I den her opgave skal vi altså bruge den distributive lov. 7 gange 5 plus 11. 5 plus 11 er 16, og 7 gange 16 er 70 plus 42, og det er 112. Vi skal dog ikke kun udregne det. Vi skal skrive det som summen af 35 og et andet helt tal. Lad os derfor bruge den distributive lov og finde summen af 35 og et andet helt tal. 7 gange 5 plus 11. Det er det samme som 7 gange 5 plus 7 gange 11. Nedenunder boksen her skriver vi det på en pæn, matematisk måde. Vi ganger 7 ind i parentesen. 7 gange 5 er 35. 7 gange 11 er 77. Har vi nu gjort, som opgaven sagde? Vi skal omskrive udtrykket til summen af 35 og et andet helt tal. Vi har skrevet det som summen af 35 og 77. Det gjorde vi ved hjælp af den distributive lov. Det er rigtigt. Omskriv udtrykket 12 plus 75 på følgende måde. a gange 4 plus c. a og c er hele tal. Det her ser måske svært ud, men vi skal finde a og c. Vi skal først finde a. Hvordan kan vi faktorisere det her, så et af de her tal bliver til 4? Den største fælles divisor for 12 og 75 er vist 3. Begge tal er delelige med 3. Vi kan altså skrive, at 12 er det samme som 3 gange 4. 75 er det samme som 3 gange 25. Vi kan sætte 3 uden for en parentes. Det her er det samme som 3 gange 4 plus 25. Det ser ud til, at vi nu er færdige. 3 er a, 4 er her, og c er 25. Det er rigtigt.