If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af afhængige og uafhængige variable

Genkend afhængige og uafhængige variable og anvend dem i sammenhænge.

Uafhængig variabel

En uafhængig variabel repræsenterer en størrelse, der bliver manipuleret med. Vi kan betragte det som det tal, vi kommer ind i en funktion.
x bliver oftest brugt til at repræsentere den uafhængige variabel.

Eksempel:

Du får penge for hver gang, du udfører en huspligt der hjemme (f.eks. tømme opvaskemaskinen, støvsuge osv.). For hver huspligt får du 3 kroner.
Hvad er den uafhængige variabel?
Den uafhængige variabel er antallet af huspligter, som du udfører, fordi du selv bestemmer det antal, det skal være.

Afhængig variabel

En afhængig variabel repræsenterer en størrelse, som afhænger af den uafhængige variabel. Vi kan betragte det som det tal, der kommer ud af en funktion.
y bliver oftest brugt til at repræsentere den afhængige variabel.

Eksempel:

Lad os bruge eksemplet med huspligter igen.
Du får penge for hver gang, du udfører en huspligt der hjemme (f.eks. tømme opvaskemaskinen, støvsuge osv.). For hver huspligt får du 3 kroner.
Hvad er den afhængige variabel?
Den afhængige variabel er den samlede mængde penge, som du tjener, fordi den afhænger af, hvor mange huspligter du udfører.
Vil du lære mere om uafhængige og afhængige variable? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Du køber småkager hos bageren. Hver småkage koster 4 kroner.
Hvilke af de følgende udsagn er sande?
Vælg alle svar der passer:

Vil du løse flere opgaver som den her? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.