If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Afbildning af uligheder

For at afbilde en ulighed som x>3 på en tallinje sætter vi en ring rundt om tallet (f.eks. 3). Hvis uligheden også indeholder et lighedstegn (≥ eller ≤), fylder vi ringen ud. Hvis uligheden ikke indeholder et lighedstegn (> eller <), lader vi ringen stå åben. Til sidst tegner vi en linje i den retning, som indeholder tallene, der gør uligheden sand. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift