If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af kvadratrødder

Gennemgå kvadratrødder og løs nogle opgaver selv.

Kvadratrødder

Kvadratroden af et tal er et andet tal, som ganget med sig selv giver det første tal.
Symbolet for kvadratrod er 1.
At finde kvadratroden af et tal er det modsatte af at kvadrere et tal (opløfte det i anden).
Eksempel:
44 eller 42 =16
Det vil sige, at 16=4
Hvis kvadratroden er et helt tal, kaldes det et kvadrattal! I dette eksempel er 16 et kvadrattal, fordi dets kvadratrod (4) er et helt tal.
Vil du lære mere om kvadratrødder? Se denne video.

Find kvadratroden

Hvis vi ikke kan finde ud af hvilken andet tal, der ganges med sig selv, vil give det første tal, kan vi lave et faktortræ.
Eksempel:
36=?
Her er et faktortræ for 36:
Et faktoriseringstræ. Det starter med tallet 36, der forgrenes til produktet af 2 gange 18. Der en cirkel omkring 2 tallet. 18 forgrenes til produktet af 2 gange 9. Der en cirkel omkring 2 tallet. 9 forgrenes til produktet af 3 gange 3. Der en cirkel omkring begge 3 tal.
Så primfaktoriseringen af 36 er 2233.
Vi leder efter 36, så vi ønsker at opdele primfaktorerne i to identiske grupper.
Læg mærke til, at vi kan flytte faktorerne rundt sådan her:
36=2233=(23)(23)
(23)2=62=36.
Det betyder, at 36 er 6.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
64=?
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Vil du løse flere opgaver som denne? Tjek denne øvelse: Find kvadratrødder
Eller denne udfordrende øvelse: Ligninger med kvadrat- og kubikrødder

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.