Repeter det grundlæggende med addition af negative tal og løs nogle opgaver.

Addition af negative tal ved hjælp af en tallinje

Addition af to negative tal

Lad os udregne 6+(7)-6+(-7).
Trin1: Start med det første tal, i det her tilfælde 6-6:
Trin 2: Flyt 77 yderligere pladser til venstre. Vi flytter 77 til venstre fordi addition med minus 77 mindsker tallet med 77.
6+(7)6+(-7) tager os til 13-13 på tallinjen.
6+(7)=13-6+(-7)=-13

Addition af et negativt tal og et positivt tal

Lad os udregne 8+3-8+3.
Trin1: Start med det første tal, i det her tilfælde 8-8:
Trin 2: Flyt 33 pladser til højre. Vi flytter 33 til højre fordi addition med 33 øger tallet med 33.
8+3-8+3 tager os til 5-5 på tallinjen.
8+3=5-8+3=-5
Vil du lære mere omkring addition af negative tal? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Vil du prøve nogle flere opgaver med addition af negative tal? Tjek denne øvelse.