If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold
Aktuel tid:0:00Samlet varighed:9:22

Video udskrift

Velkommen til videoen om at sætte tal i rækkefølge. Vi skal se på nogle opgaver, hvor vi skal opstille tal i bestemte rækkefølger. . Det første sæt tal er 35,7 procent, 108,1 procent, 0,5, 13 over 93 og 1 og 7 over 68. Lad os komme i gang. Vi skal huske, at det her er en masse forskellige måder at skrive almindelige tal på. Det kan være procenttal, decimaltal eller brøker. Det er svært at sammenligne dem, når de står sådan her. Lad os derfor omskrive dem til decimaltal. Man kan også omskrive dem til procenttal eller brøker og så sammenligne dem. Det er dog ofte nemmeste med decimaltal. Lad os starte med 35,7 procent. Vi skal skrive det om til et decimaltal. Det gør vi med procenttal ved at fjerne procenttegnet og dividere det med 100. 35,7 procent er det samme som 35,7 over 100. 5 procent er det samme som 5 over 100, og 50 procent er det samme som 50 over 100. 35,7 over 100 er 0,357. Procent betyder ud af 100. Vi fjerner procenttegnet og flytter kommaet 2 pladser til venstre. Det er det samme som at divider med 100. Det bliver så til 0,357. Lad os lave et par eksempler. Vi har 5 procent. Det er 5 over 100. Procent betyder jo ud af 100. Vi dividerer med 100 ved at flytte kommaet 2 pladser til venstre. Det bliver 0,05. . 0,05 og 5 over 100 er det samme. Lad os vende tilbage til opgaven. Forhåbentligt kan vi stadig huske den. Vi fjerner det her. 35,7 procent er lig med 0,357. Vi skal gøre det samme med 108,1 procent. Lad os fjerne procenttegnet og flytte kommaet 2 pladser til venstre. Det er lig med 1,081. Vi ved, at det her er mindre end det her. Det kan vi se. 0,5 er 0,5. Det er allerede et decimaltal. Lad os nu se på 13 over 93. For at omskrive det til et decimaltal skal vi se det som et divisionsstykke. Lad os udregne det. Hvor mange gange går 93 op i 13? Det gør det 0 gange. Lad os tilføje et komma. Hvor mange gange går 93 op i 130? 1 gang. 1 gange 93 er 93. Det her bliver 10. Det her bliver 2. Vi låner og får 37. Vi trækker et 0 ned. Hvor mange gange går 93 op i 370? . 4 gange 93 er 372. Det går op i 370 tre gange. 3 gange 3 er 9. 3 gange 9 er 27. Hvad er det lig med? Det her 0 bliver 10. Det her bliver 16. Det her bliver 2. 81. Hvor mange gange går 93 op i 810? Det gør det cirka 8 gange. Vi kan fortsætte, men lad os hellere holde antallet af decimaler på et fornuftigt plan. Vi stopper her, for decimalerne fortsætter. Vi kan godt sammenligne det nu. Vi har en god fornemmelse for det nu. Det er 0,138. Det skriver vi ned. Til sidst har vi det her blandede tal. Lad os lige slette noget af det her. . Den nemmeste måde at omskrive et blandede tal til et decimaltal er at adskille det hele tal fra brøken og så omskrive brøken til et decimaltal. Vi kan også omskrive det hele til en uægte brøk. Lad os gøre det på den måde. Vi omskriver det til en uægte brøk og omskriver det derefter til et decimaltal. Vi skal bruge noget mere plads. Vi fjerner lige det her. 1 og 7 over 68. For at omskrive det til en uægte brøk siger vi 1 gange 68 og lægger det til i tælleren her. Hvorfor giver det mening? Det her er det samme som 1 plus 7 over 68. . 1 er det samme som 68 over 68, så det er 68 over 68 plus 7 over 68. Det er 68 plus 7 over 68, som er 75 over 68. . Nu kan vi bruge samme teknik som før til at omskrive brøken til et decimaltal. . Hvor mange gange går 68 op i 75? Det gør det 1 gang. 1 gange 68 er 68. 75 minus 68 er 7. Vi trækker 0 ned. Vi behøver faktisk ikke et komma her. 68 går op i 70 én gang. 1 gange 68 er 68. 70 minus 68 er 2. Vi trækker et 0 ned. 68 går op i 20 nul gange. Sådan fortsætter det, men vi har nok decimaler nu. Det er lig med 1,10. Hvis vi fortsatte, ville det blive mere præcist, men vi er klar til at sammenligne nu. Nu er alle tallene decimaltal. 35,7 procent er 0,357. . 108,1 procent er lig med 1,081. 0,5 er 0,5. 13 over 93 er 0,138. 1 og 7 over 68 er 1,10. Hvad er det mindste tal? . Vi skal sætte dem i rækkefølge fra mindst til størst. Det mindste tal er 0,138. Det næste er 0,357. Så kommer 0,5 og 1,08. Det største tal er 1,10. Nu er vi klar til flere opgaver med at sætte tal i rækkefølge. Vi har nu prøvet at omskrive mange forskellige tal til decimaltal. Det er ofte nemmest at sammenligne. Vi er nu klar til flere opgaver. Der er både opgaver på hjemmesiden og i andre videoer. .